• شرکت الماس پاکان تک ویستا در سال 1397 با هدف ارائه راهکارهای بهینه در زمینه حفاظت محیط زیست، با تمرکز بر موضوع پسماند که دغدغه اصلی جامعه امروز است با ارائه خدمات مهندسی، پشتیبانی فنی، نگهداری وتعمیرات، مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا، با بهره گیری از دانش و توان اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان ممتاز آغاز به فعالیت نموده است .