خدمات ما

اپلیکیشن و سامانه تحت وب تفکیک از مبدأ (سبزبین)

اپلیکیشن و سامانه تحت وب تفکیک از مبدأ (سبزبین)

پیشگیری بهتر از درمان است شاید همین موضوع درباره زباله ها نیز صادق باشد. یعنی بهتر است در وهله اول تا جایی که می توانیم زباله کمتری تولید کنیم تا در مرحله بعدی منابع کمتری برای تفکیک زباله و بازیافت زباله مصرف نماییم. می توان با تولید کمتر زباله هایی ...
سیستم های تولید ازن Ozon generator

سیستم های تولید ازن Ozon generator

از دیگر روش های تصفیه شیرابه، می توان به فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) مانند فرایند ازن زنی اشاره نمود. امروزه فرایند ازن زنی به خاطر پتانسیل بالای ازن در اکسیداسیون و تبدیل اجزای سخت تجزیه پذیر به CO2 و ترکیبات تجزیه شدنی بیولوژیکی به طور گسترده در تصفیه آب و ...
سیستم های پیش فرآورش زباله‌های ارگانیک (تره باری)

سیستم های پیش فرآورش زباله‌های ارگانیک (تره باری)

باتوجه به مطالعات میدانی و بررسی های صورت گرفته از سیستم‌های تولید کمپوست موجود از قبیل روش های زباله سوزی، دفن، پردازش و پشته گذاری و ... معضل فضا و مساحت اشغال بالا، زمان طولانی فرایند و تولید بو و شیرابه خطرناک که نیاز به هزینه بالا جهت تصفیه و بی ...
سیستم‌های پیش فرآورش زباله‌های تر (زیرسرندی شهری)

سیستم‌های پیش فرآورش زباله‌های تر (زیرسرندی شهری)

در فرآیند تولید کود کمپوست از زباله های تر زیرسرندی شهری مدت زمانی که زباله ورودی برای تبدیل به کود طی میکند حدوداً بین دو تا سه ماه است که این فرآیند با تولید باکتری‌های هوازی همراه است. از طرفی در حال حاضر خطوط تولید کود کمپوست از زباله ...