پروژه ها

پروژه نوشهر

پروژه نوشهر

نیروگاه زباله‌سوز نوشهر واقع در جاده معدن روزانه 200 تن زباله‌ی ورودی دارد که 100 تن آن زباله‌ی زیرسرندی می باشد. با توجه به ...