اپلیکیشن و سامانه تحت وب تفکیک از مبدأ (سبزبین)

اپلیکیشن و سامانه تحت وب تفکیک از مبدأ (سبزبین)

اپلیکیشن و سامانه تحت وب تفکیک از مبدأ (سبزبین)

پیشگیری بهتر از درمان است شاید همین موضوع درباره زباله ها نیز صادق باشد. یعنی بهتر است در وهله اول تا جایی که می توانیم زباله کمتری تولید کنیم تا در مرحله بعدی منابع کمتری برای تفکیک زباله و بازیافت زباله مصرف نماییم. می توان با تولید کمتر زباله هایی که از شیشه، کاغذ و نایلون تشکیل شده است، برای حفاظت از محیط زیست قدم جدی برداشت.

البته واقعیت این است که در زندگی های امروز، تولید زباله بخش جدا ناپذیری از زندگی روزمره است.از رویکردهای مفیدی که می توان در این رابطه انجام داد، ابتدا سعی در تولید زباله کمتر وسپس تفکیک زباله ها در منزل است.

از طرفی، امروزه «بازی وار سازی» یکی از قدرتمند ترین نیروها برای تاثیر گذاری بر روی افکار عمومی است. منظور از بازی وار سازی معمولا کاربرد مکانیک بازی مانند امتیازات، نشان هاو هیئت های رهبری و چالش ها در زمینه های غیر بازی است، نمونه های سنتی شامل برنامه های پرواز متعدد خطوط هوایی و پیشنهاد های 100 تابخر یکی هدیه ببر» می شود، اما تکثیر رسانه های اجتماعی و گوشی های هوشمند همراه با اقتباس فرهنگی از بازی، دامنه و پیچیدگی بازی وار سازی را افزایش داده است. بازی وار سازی در هسته خود روی یک مسئله بنا شده است.

به طور خلاصه، «سبز بین» یک موتور پرقدرت چند وجهی و یادگیرنده برای بهینه سازی رفتار محیط زیستی (شامل پسماند شهری) مردم بر مبنای بازی وار سازی است که در چندین مرحله توسعه داده شده است و آماده ایجادیک تجربه هیجان انگیز برای شهروندان می باشد؛ به گونه ای که رضایت سایر ذی نفعان نیز به طور شفاف در آن در نظر گرفته شده باشد.