سیستم های پیش فرآورش زباله‌های ارگانیک (تره باری)

سیستم های پیش فرآورش زباله‌های ارگانیک (تره باری)

سیستم های پیش فرآورش زباله‌های ارگانیک (تره باری)

باتوجه به مطالعات میدانی و بررسی های صورت گرفته از سیستم‌های تولید کمپوست موجود از قبیل روش های زباله سوزی، دفن، پردازش و پشته گذاری و … معضل فضا و مساحت اشغال بالا، زمان طولانی فرایند و تولید بو و شیرابه خطرناک که نیاز به هزینه بالا جهت تصفیه و بی خطرسازی دارد باعث شده است که استفاده ازین سیستم برای بازیافت و تبدیل زباله با چالش های جدی مواجه باشد. هزینه‌های بالای حمل و نقل زباله، حجم بالای پشته گذاری ها در سیستم تولید کمپوست و فضای اشغالی آنها، شیرابه خطرناک با حجم بالا، آلودگی‌های محیط زیستی و در نهایت عدم فروش محصول نهایی کارخانجات کمپوست باعث شد که در این طرح اقدام به تولید سیستمی جهت کاهش حجم بالای زباله و تبدیل آن به خاک نباتی (تثبیت شده) نماییم. در این سیستم زباله تر توسط یک فرآیند انحصاری دچار خردایش و رطوبت زدایی شده و شیرابه تولیدی توسط سیستم‌های تصفیه تبدیل به آب قابل استفاده برای کشاورزی و سازگار با محیط زیست می شود. محصول نهایی به نوعی خاکی ارگانیک است که هیچ گونه ضرری برای انسان و محیط زیست نداشته و عاری از هرگونه بخارات و بوی مضر و ناخوشایند می باشد. همچنین با توجه به طراحی ماژولار سیستم بنابه درخواست کارفرما امکان استحصال خاک نباتی و سایر خروجی های مورد انتظار با اعمال تغییراتی وجود دارد. شایان ذکر است این سیستم به میزان 85 الی80 درصد کاهش حجم و وزن زباله را به دنبال داشته و از مزیت بالایی نسبت به سایر سیستم ها برخوردار است. با استفاده از این سیستم که در یک سیکل زمانی بسیار کوتاه (تقریبا یک ساعت) یک واحد از زباله تر را به خاک تثبیت شده تبدیل می‌کند می توان مشکلات فضای دپوی بالا در میدان مرکزی میوه و تره بار، بو و آلودگی های محیط زیستی، شیرابه با حجم بالا و عدم فروش کمپوست را کنار گذاشته و با کمترین زمان و هزینه ممکن بهترین خروجی را بدست آوریم.