سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در بزرگراه شهید تندگویان، بزرگ ترین میدان میوه و تره بار تهران به حساب می‌آید و به طور میانگین روزانه 100 تن زباله تر در آن تولید می‌شود. یکی از معضلات اصلی این میدان سیستم حمل‌و‌نقل و دپوی زباله می‌باشد که باعث بروز مشکلات محیط زیستی و آلودگی در قسمت‌هایی از این میدان شده است و این امر با توجه شرایط استراتژیک این میدان از حیث تامین میوه و تره بار شهر تهران دارای جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی مهمی است. دپو میوه ضایعاتی و وجود برخی از طرح های ناتمام و همچنین هزینه های بالای جمع‌آوری و انتقال زباله به سایت دفن مرکزی تهران در مجتمع آرادکوه، نیاز به اقدام ویژه جهت رفع مشکلات و استفاده بهینه از شرایط موجود را ایجاب می نماید.

 

بنابراین با توجه به حجم بالای زباله تولیدی در کنار هزینه‌های بالای جمع‌آوری و حمل‌و‌نقل آن و مهم تر معضلات و آسیب‌های محیط زیستی ناشی از عدم مدیریت استاندارد این نوع از زباله در زمره مشکلات اصلی قرار گرفته‌اند که در این طرح به ارائه راهکار فنی و اقتصادی برای رفع آن‌ها پرداخته شده است.

از این رو پس از انجام تحقیقات گسترده متخصصین این مجموعه اقدام به طراحی و ساخت یک سیستم سازگار با محیط زیست جهت مدیریت پسماند میدان مرکزی میوه و تره بار تهران با ظرفیت 100 تن در روز نمودند. با توجه به آزمایشات و نتایج حاصل از اجرای این سیستم، توانمندی و عملکرد آن در مدیریت زباله تر میوه و تره بار مورد تایید قرار گرفته است. این سیستم قابلیت کاهش حجم و وزن زباله تر ورودی تا میزان 85-80 درصد را داشته و محصول این سیستم می تواند هم به صورت پیش کمپوست و هم خاک نباتی تثبیت شده سازگار با محیط زیست با حجم کم شده و خلوص بالا به میزان قابل توجه، تولید شود. این سیستم در کنار کاهش حجم زباله و تبدیل آن به یک ماده کاملا بی‌خطر و سازگار با محیط زیست، شیرابه‌‎های تولیدی را نیز تصفیه نموده و تبدیل به آب قابل استفاده برای کشاورزی و سایر مصارف مشابه می‌سازد.

آخرین پروژه ها

دسته بندی پروژه ها